Kandydaci w Ostrołęce Kandydaci w Powiecie Kandydaci w Gminach

IWAŃSKI Rafał


Wiek: 33 lat
Klub: KOMITET WYBORCZY PSL

Wiek 33lata, wykształcenie wyższe rolnicze. Prowadzę własną działalność gospodarczą, zajmującą się pozyskiwaniem środków finansowych z UE dla gospodarstw rolnych, audytor systemów jakości  żywności, rolnik. Od urodzenia mieszkaniec gminy Goworowo.  Prywatnie żonaty, tata Martynki i Franka.   Doświadczony samorządowiec:

 • Sołtys w latach 2007-2011,
 • Radny Gminy Goworowo od 2010r,
 • Przewodniczący Rady Gminy od 2014r.

Szanowni Państwo w nadchodzących wyborach Samorządowych ubiegam, się o Państwa zaufanie w celu pełnienia funkcji Wójta Gminy Goworowo. Dwunastoletnie doświadczenie samorządowe dało solidne przygotowanie do pracy na rzecz rozwoju gminy Goworowo. Proszę o głos w nadchodzących  wyborach samorządowych. Z Państwem dla Państwa.  

Zbudujemy  gminę  naszych  potrzeb!

 

Realne potrzeby, Realny budżet, Realne wykonanie :

Oświata:

 • Rozbudowa przedszkola i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w wszystkich placówkach oświatowych  do godz. 16.30(w tym SP Kunin, SP Pasieki), równy dostęp do edukacji przedszkolnej.

Infrastruktura, Środowisko:

 • Budowa sieci wodociągowej, a także wymiana awaryjnych odcinków  zbudowanych w latach 90tych, zniwelowanie spadków ciśnienia.
 • Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej na terenach o ścisłej zabudowie, zaś na zabudowie kolonijnej- rozproszonej wsparcie finansowe dla przydomowych oczyszczalni.
 • Wsparcie wymiany urządzeń grzewczych na niskoemisyjne w gospodarstwach domowych,(gmina będzie realizatorem programu przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020).
 • Remont i budowa dróg, zapewnienie oświetlenia ulicznego.
 • Budowa szerokopasmowego Internetu, z dostępem dla wszystkich mieszkańców.

Rolnictwo:

 • Wsparcie gminy w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych, pomoc w reaktywowaniu działalności spółki wodnej.
 • Gmina będzie inicjatorem organizacji szkoleń, konferencji dla rolników.

Polityka Społeczna i Rodzinna:

 • Aktywizacja osób starszych , niepełnosprawnych, młodzieży w formie Spółdzielni Socjalnej, wspieranie rodzin poprzez Kartę Dużej Rodziny.
 • Wsparcie działalności klubów seniora, kół gospodyń wiejskich - wspieranie rozwoju ekonomi społecznej.

Sport, Rekreacja:

 • Budowa kompleksu sportowego (boisko trawiaste do piłki nożnej, kompleks do uprawiania lekkoatletyki).
 • Wsparcie działalności statutowej Klubów Sportowych działających na terenie gminy.

Proszę Państwa ,aby 21 października wziąć udział w wyborach i dokonać wyboru , Dobrego Wyboru! Postawmy na doświadczenie, młodość i energię działania, nie bójmy się zmian.