Kandydaci w Ostrołęce Kandydaci w Powiecie Kandydaci w Gminach

Lista kandydatów do Rady Miasta


Filtrowanie
Funkcja :
Okręg :
Klub :

Lista kandydatów
Okręg Nr 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. zdjecie CZYŻ Dorota
2. zdjecie ŚNIADACH Emilia
3. zdjecie ŁADOSZ Mirosław
4. zdjecie PLISZKA-PÓŹNIEWSKA Edyta Maria
5. zdjecie KURPIEWSKI Leszek
6. zdjecie MARCINKOWSKI Tomasz
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1. zdjecie KURPIEWSKI Adam
2. zdjecie KOZERA Małgorzata
3. zdjecie STRYJEWSKI Bartosz
4. zdjecie GOGULSKI Marek Włodzimierz
5. zdjecie JERUZALSKA Bożena Maria
6. zdjecie ZYCH Violetta Jolanta
7. zdjecie CHOROMAŃSKI Tadeusz
8. zdjecie KRAWCZYK Jolanta
9. zdjecie KRUKOWSKI Damian
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. zdjecie ŻUKOWSKI Ryszard
2. zdjecie WATRAKIEWICZ Stanisława
3. zdjecie BUGALSKA Danuta
4. zdjecie SOSNOWSKA Grażyna Lilla
5. zdjecie DREAS Małgorzata
6. zdjecie NOL Waldemar Andrzej
7. zdjecie BRALSKI Dariusz Artur
8. zdjecie KRUCZYK Arkadiusz Stanisław
9. zdjecie NURCZYK Mariusz Leszek
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA OSTROŁĘKA”
1. zdjecie BAŁAZY Agnieszka Jadwiga
2. zdjecie CHLUDZIŃSKI Sławomir Jarosław
3. zdjecie CZYŻAK Wiesława
4. zdjecie DUSZAK Ewa
5. zdjecie PANUŚ Mariusz
6. zdjecie PARZYCHOWSKI Wojciech Zdzisław
7. zdjecie ROGALSKA ELżbieta
8. zdjecie TYSZKA Hanna
9. zdjecie WIERZBA Piotr Stefan
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNE MIASTO OSTROŁĘKA
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSTROŁĘKI
1. zdjecie SZCZUBEŁEK Wiesław Cezary
2. zdjecie MIELNICKI Mirosław
3. zdjecie CHARKIEWICZ Piotr
4. zdjecie DOMAŃSKI Wojciech
5. zdjecie KOWALCZYK Beata
6. zdjecie MRÓZ Iwona Ewa
7. zdjecie NIEDZIÓŁKA Marek Zenon
8. zdjecie NOWAK Renata
9. zdjecie RUTKOWSKA Beata
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OSTROŁĘKA DLA WSZYSTKICH
1. zdjecie SZATANEK Stanisław
2. zdjecie BORUCH Aleksandra
3. zdjecie JAREMA Helena
4. zdjecie JASIONEK Przemysław
5. zdjecie KOSEK Irmina
6. zdjecie MATUSZEWSKA Helena
7. zdjecie NOWAK Maciej Artur
8. zdjecie WIŚNIEWSKA Maja
9. zdjecie ŻMUDZIŃSKI Jakub Andrzej
Okręg Nr 2
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. zdjecie MECH Elżbieta
2. zdjecie MIESZKOWSKI Włodzimierz Andrzej
3. zdjecie DĄBKOWSKA Elżbieta Janina
4. zdjecie STRUNIEWSKA Irena Maria
5. zdjecie KOSEK Janusz Paweł
6. zdjecie DUDZIEC Józef
7. zdjecie ORZOŁ Wacław Józef
8. zdjecie GRYCZKA Marek
9. zdjecie GUMOWSKA Ewa
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1. zdjecie POPIELARZ Mariusz Piotr
2. zdjecie STRZYŻEWSKI Krzysztof Andrzej
3. zdjecie KURPIEWSKA Ewa
4. zdjecie DĄBKOWSKI Mirosław
5. zdjecie GRZESZKOWIAK Karol
6. zdjecie POPŁAWSKA Anna
7. zdjecie FALKOWSKA Katarzyna
8. zdjecie GROSZYK Krzysztof
9. zdjecie PRUSACZYK Klaudia
10. zdjecie DYMERSKI Dariusz Michał
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. zdjecie PŁOCHA Grzegorz
2. zdjecie JAWOROWSKA Magdalena
3. zdjecie GUT Henryk
4. zdjecie CZARTORYSKI Krzysztof Adam
5. zdjecie MILEWSKI Grzegorz
6. zdjecie SZABŁOWSKI Andrzej Stanisław
7. zdjecie BRODOWSKA Joanna
8. zdjecie MIERZEJEWSKI Piotr
9. zdjecie PIERSA Grażyna
10. zdjecie KWIATKOWSKA Krystyna
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA OSTROŁĘKA”
2. zdjecie CHOJNOWSKI Marcin
3. zdjecie GOŁAŚ Grzegorz Jacek
4. zdjecie JARZĄBEK Wojciech
5. zdjecie JEMIELITY Katarzyna
6. zdjecie KRUPKA Ewa Agnieszka
7. zdjecie OLKOWSKA-CISZKOWSKA Danuta
8. zdjecie SUTNIK Marek
9. zdjecie WNĘT Ewa Jadwiga
10. zdjecie ŻOCHOWSKI Grzegorz
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNE MIASTO OSTROŁĘKA
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSTROŁĘKI
1. zdjecie MACIAK Dariusz
2. zdjecie MYNYK Anna Jadwiga
3. zdjecie BALCERZAK Roman Henryk
4. zdjecie BOJARSKI Andrzej
5. zdjecie BEDNARCZYK Ewa Kinga
6. zdjecie MAKSIMOWSKA Anna
7. zdjecie OZGOWICZ Bogumił
8. zdjecie PRUSIŃSKI Edward
9. zdjecie WELK Ewa Jadwiga
10. zdjecie ZIĘBA Mirosław Stanisław
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OSTROŁĘKA DLA WSZYSTKICH
1. zdjecie KLECZKOWSKI Maciej Artur
2. zdjecie CHOROWICZ Robert Stanisław
3. zdjecie JASKÓLSKI Andrzej
4. zdjecie KOBRZENIECKA Małgorzata
5. zdjecie MATUSZEWSKA-KULIK Natalia Anna
6. zdjecie MOSAKOWSKI Jacek
7. zdjecie ORACZ Grzegorz Jan
8. zdjecie PAWLAK Stanisław
9. zdjecie RUSIECKA Danuta
Okręg Nr 3
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. zdjecie BAŁDYGA Krzysztof Konstanty
2. zdjecie ABRAMCZYK Feliks Stanisław
3. zdjecie GŁAŻEWSKI Edward
4. zdjecie DUSZAK Czesław
5. zdjecie CHRZANOWSKA Danuta Elżbieta
6. zdjecie DUDZIAK Iwona
7. zdjecie POKORA Marianna
8. zdjecie ELERT Leszek Janusz
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1. zdjecie PREJZENDANC Władysław
2. zdjecie TRUSZKOWSKI Bartosz
3. zdjecie POPIELARZ Waldemar Andrzej
4. zdjecie SIDORZAK Ryszard Zenon
5. zdjecie KORONKA Anna Małgorzata
6. zdjecie ZIELIŃSKA Elżbieta Anna
7. zdjecie PODMOSTKO Łukasz Marcin
8. zdjecie KURPIEWSKA Krystyna
9. zdjecie JAROSZ Martyna Teresa
10. zdjecie ZAKRZEWSKI Paweł
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. zdjecie KOTOWSKI Janusz Józef
2. zdjecie GRABOWSKI Jerzy
3. zdjecie ŻEBROWSKA-ROSAK Ewa
4. zdjecie RZEWNICKI Jan
5. zdjecie STRUNIAWSKA Bożena
6. zdjecie SKOWROŃSKI Michał
7. zdjecie KALICKA Bożena
8. zdjecie JUCHNIEWICZ Robert
9. zdjecie KOŁAKOWSKI Janusz Jerzy
10. zdjecie STASZEWSKA Anna Stanisława
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA OSTROŁĘKA”
1. zdjecie BALCERZAK Magdalena Agnieszka
2. zdjecie ANASTASSOPOULOU Katarzyna
3. zdjecie BĄCZEK Czesław
4. zdjecie DĄBROWSKA Grażyna
5. zdjecie FRYDRYCH Klaudia Izabela
6. zdjecie GURZĘDA Ewa Maria
7. zdjecie KACZYŃSKI Tadeusz
8. zdjecie KOLANOWSKI Norbert Paweł
10. zdjecie ZAŁUSKA Ryszard Władysław
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNE MIASTO OSTROŁĘKA
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSTROŁĘKI
1. zdjecie GIERS Tadeusz
2. zdjecie LIŻEWSKI Cezary
3. zdjecie BURGHARDT Arkadiusz
4. zdjecie ANTOŚKIEWICZ Paweł
5. zdjecie GLINKA Bożena
6. zdjecie FABISIEWICZ Katarzyna
7. zdjecie BARTŁOSZEWSKA Halina
8. zdjecie JASTRZĘBSKI Edward
9. zdjecie MIERZEJEWSKA Małgorzata
10. zdjecie GAŁKA Krystyna Wiesława
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OSTROŁĘKA DLA WSZYSTKICH
1. zdjecie KULIK Łukasz
2. zdjecie BĄCZEK Katarzyna
3. zdjecie GŁAŻEWSKA Ewa Jadwiga
4. zdjecie JARNUTOWSKI Kazimierz
5. zdjecie KALINOWSKA Ewelina
6. zdjecie ŁUBA Mariusz
7. zdjecie SZATANEK Ewa
8. zdjecie WÓJCIK Marcin
9. zdjecie ŻERAŃSKI Michał
10. zdjecie ŻEBROWSKI Łukasz