Kandydaci w Ostrołęce Kandydaci w Powiecie Kandydaci w Gminach

PRUS Daniel Grzegorz


Wiek: 35 lat
Klub: KWW BEZPARTYJNE MIASTO OSTROŁĘKA
Pozycja na liście: 2

Daniel Grzegorz Prus, 35 lat, żonaty, 1 dziecko. Nigdy nie należałem, ani nie należę do żadnej partii politycznej. Na co dzień pracuję w prywatnej firmie jako manager ds. handlu. Od kilku lat angażuję się w życie Osiedla Centrum. Jestem członkiem Rady Osiedla Centrum oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum. Prace zarówno w Radzie Osiedla jak i Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum oraz dotychczasowe moje doświadczenie zawodowe pozwalają mi na bezpośredni kontakt z mieszkańcami, poznanie ich obaw, pomysłów, potrzeb. Chciałbym nadal współpracować z mieszkańcami oraz wspierać ich pomysły i inicjatywy. Ostrołęka moich marzeń to miasto nowoczesne i tętniące życiem. Lepiej zarządzane i skomunikowane. To miejsce przyjazne dla mieszkańców i otwarte dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów. Jako Radny Miasta zamierzam zapewnić nowoczesne i atrakcyjne rozwiązania polepszające codzienne życie mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo. Ponadto życie kulturalno-rozrywkowe mieszkańców wymaga zdecydowanego ożywienia, do czego swoją osobą chciałbym się przyczynić.